Kõhutantsu nimest ja olemusest

Tantsu nimest

Sõna “kõhutants” on tulnud kas ingliskeelsest väljendist “belly dance”, reklaaminipist prantsuse keeles “danse du ventre“, või termini “baladi” väärtõlgendamisest. Lähis-Idas aga, vaatamata läänelikule väljendusviisile, ei peeta seda korrektseks. Tänapäeval võib kohata ka mõistet “cabaret”, seda kasutatakse rääkides esinemistest restoranides või ööklubides. Lähis-Idas kasutatakse termineid “raqs sharki” araabia keeles ning “oryantal dans” türgi keeles. Korrektne tõlge mõlemast keelest on “idamaine tants” või “orienttants”. Kummaski keeles ei kasutata tantsu defineerimiseks mõne kehaosa nimetust. Termin “raqs sharki” all mõistetakse enamasti “naissoolotantsu”, eristamaks seda folkgrupi tantsudest.

Tantsu olemusest

Vastupidiselt üldlevinud arvamusele kõhutantsu olemusest kui sultani meelitamisest ja võrgutamisest, on orienttantsu algupära olnud rituaalne ning kehastas viljakust. Tantsu võis näha tavaliselt sellistel rõõmusündmustel nagu pulmad ja lapse sünd, aga ka turgudel või vähem tähtsatel perekondlikel koosviibimistel. Idamaade rahvatantsu esitati enda lõbu pärast, mitte aga niivõrd publiku meeleheaks.